Convocatie voor de eerste ledenbijeenkomst van de UVV, afd. Amsterdam op 12 juli 1945 en tekst van een inleiding voor de afdeling Amsterdam van en door Veder over doel en werkwijze van de UVV landelijk en plaatselijk, in het kader van de ‘grondcursus’, met circulaire waarin de ‘voorgeschiedenis’. 1945.