Staat van prijsberekening van vlakken en lijsten aan te brengen aan de torens en de industriezaal. z.j.