Ingekomen brieven en ansichten van Lili van Kol. Met een brief van Nellie aan Lili. 1914, 1922-1923, 1925-1926.