Oorkonde van secretaris-penningmeester D. Oppenheimer-Belinfante voor haar medewerking aan de Nederlandsche Bouwtentoonstelling in 1932 te Den Haag gehouden. 1932.