Uittreksel van de eisen die het Comité stelt aan het regeringsontwerp voor een nieuwe huwelijkswetgeving. z.j.