Ingekomen brieven van de commissie van voorbereiding. 1897-1898.