Oorkonde van het erevoorzitsterschap van de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid. 21 april 1923.