Schrift met aantekeningen over Geestelijke Evolutie en de Nieuwe Gids; Van Toen en Tans - Van Verleden en Heden; In de Mensch viert de Natuur de Triomf harer Goddelijkheid. Met knipsels. z.j. [1913].