\'Vindonissa\' overdruk Tijdschrift voor Geschiedenis no. 1. 1923.