Negen foto\'s van personen ontmoet tijdens de reis van Boissevain-van Lennep in Amerika. Met begeleidend schrijven. 1949.