Souvenir aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. De Industriezaal. Verslagen van fabrieken en werkplaatsen waar vrouwen arbeiden op de tentoonstelling vertegenwoordigd, verzameld door Marie Sparnaay. Leiden. 1898.