Lijsten van bij diverse firma\'s te betrekken producten en concepten voor de spijskaart van het vegetarisch restaurant. z.j.