Ingekomen brieven van Henri\'s moeder, [Marie Anna van Kol-Schutjes].1883-1884.