Herinneringen by Aletta Jacobs with an inscription of Jacobs for Rosa Manus ‘Voor mijn lieve Rosa voor al hare vriendelijke liefdesdiensten. Aletta H. Jacobs. April, 1924’. Received in 2003 of the library of the ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 1924.