Ingekomen brief van afdeling Heerenveen en stuk houdende overzicht van de antwoorden van de afdelingen betreffende het besluit om ex-politieke delinquenten als lid op te nemen. 1949.