Ingekomen circulaire van het hoofdbestuur houdende het verzoek de archivalia op te sturen. Stencil. 1898.