Clipping of an article ‘Het zesde internationale congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht’, Stockholm, June 12, 1911, published in De Telegraaf. Dutch. 1911, June 15.