Aantekeningen van Mr. Ada Goudsmit betreffende huwelijkswetgeving. z.j.