Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven, alfabetisch geordend op afzender. 1897-1898.