Felicitatietelegrammen van de Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging ter gelegenheid van hun vijftienjarig bestaan, met concept-antwoord. 1914.