Foto van een brief aan Marsman betreffende te recenseren boeken. 12 juni 1936.