Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1897-1899.