\'Het Hooger Onderwijs in het \'Paviljoen de Vrouw\'op de Koloniale Tentoonstelling te Semarang\', in Maandblad voor vrouwenstudie, 1e jaargang, no. 12, 1 maart 1914. 1914.