Brieven van Henri van Kol aan zijn ouders. 1876-1878, 1882.