Documents concerning the celebration of the merger of the Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen and the Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen on 3 May 1930. Dutch. 1930.