Stukken betreffende de bekendmaking door de Vrouwenbond van het onderzoek van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid naar loodvergiftiging. 1904.