Folder van de Algemene Verzekering-Maatschappij \'De Philantroop\' te Bolsward. Met aantekeningen. Gedrukt. z.j.