Lidmaatschapsdiploma voor 1940 van de Vereeniging Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam, uitgereikt aan aan mw A.C. Gouda, met pasfoto. 1940.