Een woord over de voorgenomen Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid door Marie Jungius. z.p. 1897.