Aantekeningen van Mr. Ada Goudsmit inzake huwelijksrecht, naar aanleiding van de publikatie ‘Huwelijksrecht’, ontwerp van wet met toelichting. 1927.