‘Schema van maatregelen te nemen ter voorziening in direct bestaande behoeften, waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen’, nota met aanwijzingen voor het opzetten en organisatie van vrijwillige hulpverlening in het hele land. Twee versies, één met aantekeningen. z.j.