Stukken van Marie Jungius betreffende het voorstel voor de bestemming van het batig saldo, waarin zij het plan uiteenzet tot oprichting van een Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid. Met bijlagen. 1897-1901.