Ingekomen brieven van E.C. van Dorp. 1910-1911, 1914, 1919.