\'Vrouwenarbeid .... een maatschappelijk belang?\', uitgegeven door het werkcomité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1935.