Aantekeningen van prof. H. van Goudoever betreffende het gewijzigd ontwerp voor het huwelijksgoederenrecht. Met tekst van het ontwerp. 1932.