Voorstellen voor de bestemming van het batig saldo van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Gedrukt. 1900.