`Lijst der voornaamste Geschriften van Johanna W.A. Naber\', door haarzelf opgesteld [IV 19]. Kopie. z.j.