Stukken betreffende het op initiatief van de Vrouwenbond gevormde Comité tot onderzoek der naaisterstoestanden in Groningen waarvan Anna Polak secretaresse was. 1899-1900.