Brochure Een woord aan allen. Een Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, door S. Groshans, z.p. z.j.