Circulaire met invulstrook gericht aan onderwijzeressen houdende het verzoek opgave te doen van de hoogte van hun inkomen en van het aantal personen dat hiervan moet leven. Gedrukt. Twee versies. z.j.