\'Het Hooger Onderwijs op de Tentoonstelling \'de Vrouw 1813-1913.\", in Maandblad voor vrouwenstudie, 1e jaargang, no. 6, 1 september 1913. 1913.