Ingekomen brieven betreffende Nellies vermeende bekering tot het Rooms-Katholicisme en van Rooms-Katholieke geestelijken. 1901, 1906-1907, 1918-1919.