\'Toelichting op de Memorie van Toelichting verschenen bij Het Voorontwerp van Wet inhoudende wijziging van de Arbeidswet-1919 inzake verbod van arbeid voor 14- en 15-jarige meisjes\', uitgegeven door het Comité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. z.j.