Oorkonde erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Ingelijst. [1934].