Stukken betreffende de pensionering van onderwijzeressen. 1898 en z..