Ingekomen brieven van industriescholen en academies voor beeldende kunst betreffende het al dan niet deelnemen van hun leerlingen aan het vervaardigen van wanddecoraties. 1897-1898.