Ingekomen brieven en briefkaarten, visitekaartjes en uitnodigingen [IV 17]. 1907-1908, 1912-1915, 1917-1930, 1934-1935, 1938.