Statuten en reglementen, opgenomen in het augustusnummer van het maandblad van de NVVH. 1927.