Ingekomen brieven van de commissie van voorbereiding. 1897.