Ingekomen stukken ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag [IV 16]. 1939.